Naše firma

Společnost P.Q.M.

Firma P.Q.M., česko – švýcarská spol. s r. o. se sídlem v blízkosti Ostravy (stará Ves nad Ondřejnicí), a detašovaným pracovištěm v Badenu (Švýcarsko), byla založena v roce 1998, dohodou mezi českými a švýcarskými odborníky na kvalitu, kteří předtím působili v různých jiných institucích.

P.Q.M. poskytuje poradenské a vzdělávací služby v oblasti managementu kvality. Organizuje semináře pro odbornou veřejnost, a také firemní kurzy, workshopy a tréninky.  Tyto služby jsou dle potřeb  přizpůsobeny požadavkům zákazníka jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska času. Samozřejmou součástí služeb, které P.Q.M. poskytuje, je i poradenství v oblasti kvality.


Pracovníci firmy

D. Zindulková - jednatel. ednášející pro TQM na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Od roku 1994 působí jako lektorka, poradkyně a auditorka managementu kvality. Je auditorem ISO 9001, ISO/TS (IATF) 16949 a EOQ TQM Assessor. Působí rovněž jako členka redakční rady časopisu Kvalita.

K.Frühauf - společník (Švýcarsko). Člen redakční rady (EAB) časopisu Software Quality Professional (vydavatel American Society for Quality (ASQ)) Software Division. Zastává funkci tajemníka EOQ (Evropská společnost pro jakost), sekce Jakost softwaru . Již od roku 1992 je členem programové komise EOQ konferencí pro kvalitu software a všech světových kongresů kvality software.

P. Blecharz - spolupracovník. Přednášející pro řízení kvality na VŠB-TU EkF Ostrava, člen DOE Expert Users Group (Detroit) a certifikovaný instruktor pro DOE, člen redakční rady časopisu (EAB) International Journal of SIX SIGMA (Glasgow) a člen redakční rady časopisu Kvalita.

 

Další vybraní spolupracovníci:

Ranjit Roy - prezident a jednatel americké společnosti Nutek,Inc. (Detroit, USA), autor software pro DOE Qualitek-4, člen vědecké rady AOQ (Americká společnost pro kvalitu), Profesor na univerzitě Oakland (Michigan, USA), certifikovaný instruktor společnosti Ford Motor.

Larry R. Smith - herritage chief quality manager (Ford Motor, Dearborn, USA), člen redakční rady časopisu (EAB) International Journal of SIX SIGMA (Glasgow), Master Black Belt level.


P.Q.M. dále trvale spolupracuje s vybranými odborníky na kvalitu. Kritérium pro jejich výběr je především vysoká odbornost spojená s praktickými zkušenostmi. Preferujeme specialisty, kteří dokážou hledat novátorské cesty vzdělávání a v rámci poradenství uplatňovat poznatky z jednotlivých oborů v praxi.

Mezi naše zákazníky patří zejména klienti z České republiky, ale také i ze Slovenska, Polska nebo Rumunska. Jako příklady českých zákazníků mohou sloužit: AVX Czech Republic, s. r. o., Uherské Hradiště, Brose CZ spol. s r. o., Kopřivnice, Česká spořitelna, a. s., Praha, Československá obchodní banka, a. s., Praha, Drinks Union, a. s., Ústí nad Labem, Plzeňský Prazdroj a. s., Plzeň, Škoda Auto a.a. s. , Mladá Boleslav a desítky dalších.


                                                        PQM - město BADEN (Swiss)                PQM - město OSTRAVA