Poka-yoke‎ > ‎

PY_indetail

Poka-yoke 
Faktem je, že člověk  má tendenci dělat chyby. Příklady druhů lidských chyb:
  • vědomé chyby (známe pravidla a normy, ale vědomě je porušujeme - např. v běžném životě chodím přes cestu na červenou),
  • záměrné chyby (sabotáže - je na hranici anebo za hranicí trestného činu, např. pokáraný pracovník se "mstí" šéfovi),
  • zapomnětlivost (člověk dělá jednoduše chyby i proto, že například při výrobní operaci zapomene vložit těsnění, dotáhnout matici apod.),
  • ...a mnoho dalších.

Velmi často dáváme lidem na pracovišti za vinu to, že dělají chyby. Tento přístup lidi zastrašuje a odrazuje, snižuje morálku, ale navíc neřeší problém. Mnoho věcí v komplexním pracovním prostředí může být uděláno špatně. Tyto chyby a chybičky mohou přerůst ve vadný produkt, který pak dostane zákazník. Stát se podnikem světové třídy znamená mít „zero defect“ (nulový počet vad) v praxi. Poka-yoke je jednoduchý a levný koncept, jak toho dosáhnout. 

TYPY ZAŘÍZENÍ POKA-YOKE 
Poka-yoke znamená v širším slova smyslu zlepšení iniciované pracovníkem, které využívá jednu nebo více komponent ZQC (zero quality control): 
1. Kontrola u zdroje, za účelem odhalení chyb v místě jejich vzniku, tj. dříve než způsobí vadu. Např. další sponka (zarážka, vodicí čep, apod.), která preventivně zabraňuje špatné poloze pracovního předmětu. 
2. 100% kontrola pro detekci, která využívá levné snímací zařízení, jako např. koncový dotekový spínač. 
3. Okamžitá akce pro zastavení operace v případě, že se objeví chyba. Např. připojený elektrický obvod, který reaguje na sepnutí koncového dotekového spínače a automaticky zapne/vypne stroj. 
 
Charakteristika zařízení pro poka-yoke: 
♦ musí být jednoduchá a levná. Pokud jsou příliš komplikovaná a drahá, jejich použití nebude nákladově efektivní, poněvadž se používají v procesech ve stovkách nebo tisících, 
♦ jsou pevnou součástí procesu (pracovního postupu) a představují 100% kontrolu u zdroje (100% source inspection), navíc musí být    zahrnuty i v plánech kontroly a řízení, 
♦ jsou umístěna co nejblíže místa vzniku chyby, zajišťují rychlou zpětnou vazbu dělníkovi, takže chyba může být okamžitě napravena, 
♦ ...nebo jsou to zařízení, která znemožňují provedení nebo pokračování procesu (operace), dokud nejsou splněny požadované podmínky,
♦ ...nebo jsou to zařízení, která znemožňují chybné provedení operace, a danou operaci lze provést pouze jediným - a to správným způsobem (efekt klíče a zámku).