Six Sigma

Definice

Six Sigma je úplný a flexibilní systém dosahování, udržování a maximalizace obchodního úspěchu.“


Co je to vlastně Six Sigma

Efektivní projektový management, který využívá statistické metody a další postupy a metody (model DMAIC, procesní přístup). Cílem je dosažení výkonnosti procesu, která se blíží „zero defect“.


Kvalifikace pro Six Sigma

Jedním z klíčových prvků Six Sigma je vzdělávání a kvalifikace pracovníků. Stupeň kvalifikace využívá podobný přístup jako bojová umění, tj. každá úroveň kvalifikace Six Sigma má svou barvu pásku (belt):

White Belt – základní znalosti a povědomí co je to Six Sigma, 4 hodinové školení pracovníků, vhodné pro všechny zaměstnance, kteří se nepodílejí přímo na projektech.

Yellow Belt – vhodné pro pracovníky, kteří se v projektech podílejí na řešení speciálních úkolů, 2 denní školení.

Green Belt – rozhodující hybná síla Six Sigma, specialisté a manažeři, kteří realizují projekty, 10 denní školení, které může být zakončeno personálním certifikátem (zkouška a obhajoba projektu).

Black Belt – nejvyšší úroveň znalostí Six Sigma, BB působí jako kouči a poradci pro Green Belts, pro výběr projektů a pro koordinaci aktivit Six Sigma, 20 denní školení, které může být zakončeno personálním certifikátem (zkouška a obhajoba projektu).


Očekávané přínosy Six Sigma

a) trvalý úspěch (spokojený zákazník, obrovské úspory nákladů),

b) výkonnostní cíl (dokonalá kvalita, dokonalé procesy),

c) zvyšuje význam zákazníka,

d) zrychluje zlepšování,

e) propaguje vzdělávání (zvyšuje se kvalifikace lidí),

f) pomáhá uskutečňovat strategické změny a zlepšuje komunikaci a celkovou kulturu organizace.


Metodika zlepšování SIX SIGMA – DMAIC model

D (Define), identifikace praktického problému,

M (Measure), ohodnocení praktického problému sběrem dat,

A (Analyze), konverze praktického problému na statistický, definování statistického cíle a výběr potenciálního statistického řešení,

I (Improve), potvrzení a ověření statistického řešení,

C (Control), konverze statistického řešení na praktické řešení.DMAIC model je vylepšený model PDCA (známý např. z ISO 9001 nebo IATF 16949) a představuje zde vlastně základní metodický postup pro zlepšování procesů.


Podřízené stránky (1): Six Sigma_indetail