DOE‎ > ‎

DOE_case

Využití DOE pro určení klíčové proměnné procesu (významná procesní charakteristika pro SPC)

Charakteristika kvality je tloušťka ochranné vrstvy krytu (charakteristika kvality typu N, tj. jmenovitá hodnota je nejžádanější). Potřebujeme nalézt parametr procesu, který tuto charakteristiku významně ovlivňuje. Regulací tohoto parametru budeme předcházet neshodám, tj. situacím, kdy tloušťka ochranné vrstvy bude mimo specifikace. Tento parametr bude dále předmětem statistické regulace (SPC - významná charakteristika kvality procesu).

 Provádíme opakovaný experiment se soustavou L-4. Každý experiment je opakován 3x. Pro analýzu byla použita metoda signál-šum (SN), tzn. výsledky experimentů jsou převedeny na veličinu SN [dB]. SN = -10log (MSD), kde MSD je střední kvadratická odchylka od cílové hodnoty.

 Cílová hodnota pro Y: m=12mm
Faktory:

A

Velikost UV

Menší osvit

Větší osvit

B

Hustota roztoku

0,737

0,745

C

Rychlost posunu

2,3

2,4

Náhodné šumové faktory
Návrh a výsledky L-4 experimentu:

sloupec

číslo experimentu

1

A

2

B

3

C

 

Y1

 

Y2

 

Y3

 

S/N

1

2

3

4

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

1

13,07

14,43

13,58

14,15

12,80

14,42

13,58

14,23

12,92

14,41

13,66

14,00

0,5516

-7,6787

-4,1332

-6,5818
ANOVA:

Faktory

f

S

V

F

P (%)

A

B

C

chyba

1

1

1

0

3,2181

28,5096

8,3571

3,2181

28,5096

8,3571

-

-

-

-

-

-

8,03

71,12

20,85

celkem

3

 

 

 

 

100%


Hustota (faktor B) je hledaným parametrem pro SPC. Hustota ovlivňuje kvalitu (tloušťku ochranné vrstvy krytu) ze 71 %.