IATF 16949

Co je to IATF

  •  = International Automotive Task Force,
  • Členství v IATF zahrnuje OEM (výrobce automobilů, např. BMW, FORD, RENAULT) + jednotlivé národní asociace (např. ANFIA, AIAG, VDA).

IATF 16949:2016 je novou verzí normy ISO/TS 16949.

Vývoj nové normy IATF

»     Revize začala v prosinci 2014 a byla dokončena v srpnu 2016.

»     Pro revizi ISOTS na IATF použil tým postup v 5 fázích – předběžný plán, analýza, vytvoření normy, validování, rozšíření.

»     Pracovní revizní tým sestával ze 17 globálních partnerů ze 14 organizací (IATF OEMs, IATF Global Oversight Offices, a dalších).

Změny v IATF 16949:2016 vzhledem k ISO/TS 16949

»     IATF 16949 dodržuje „high level structure“ stejně jako ISO 9001:2015 (obecnější vyšší úroveň),

»     IATF 16949 se musí používat ve spojení s ISO 9001:2015, tj. IATF nemůže být použita samostatně (!) (musíme mít 2 separované dokumenty, abychom pokryli všechny požadavky).

IATF OEMs a další považují za nejdůležitější relaci mezi certifikací a dodavatelskou úrovní kvality

»      Je větší zaměření na provozní výkonnost a zpětnou vazbu od zákazníků (hodnocení zákazníka/metriky),

»      IATF zahrnuje velké množství specifických požadavků IATF OEM zákazníků (Customer Specific Requirements, CSRs),

»      OEM zvyšuje laťku, pokud jde o očekávání pro audity tak, aby odrážela systémové nedostatky, které ovlivňují úroveň vztahu dodavatele/klient.

Přechodové období (dle pokynů IATF, prosinec 2016)

»     Certifikáty podle ISO/TS 16949:2009 nebudou platit již od 14. září 2018.

»     Po 1.10. 2017 nebudou již prováděny žádné audity (počáteční, dozorové, recertifikační) podle ISO/TS 16949. Pouze podle IATF.

»     Certifikovaná organizace podle ISO/TS provede přechod na IATF prostřednictvím přechodového auditu v linii normálního auditního cyklu pro ISO/TS (tj. dle běžně naplánovaného dozorového nebo recertifikačního auditu).


ZÁKLADNÍ ÚVAHY O PŘECHODU NA NOVOU NORMU

1) Nová struktura normy (high level)

»     Nová norma ISO 9001 i IATF má 10 článků namísto 8. To umožňuje lepší strategické řízení, větší kompatibilitu s dalšími systémy managementu a zavedení přístupu PDCA.

»     Po organizaci se NEVYŽADUJE, aby dokumentace QMS kopírovala 10-článkovou strukturu normy. Nová struktura není zamýšlena jako model pro dokumentování politiky organizace, cílů a procesů.

2) Berou se v úvahu rizika

»     IATF přidává další požadavky ohledně rizik, oproti ISO 9001 (zde jsou tyto požadavky také nové). Jde zejména o minimalizaci pravděpodobnosti chyb během vývoje nového programu a maximalizaci potenciálu realizace plánovaných aktivit.

3) Integrace zákazníka – specifické požadavky

»     IATF 16949 integruje v sobě řadu praktik z průmyslu, které byly dříve obsaženy ve specifických požadavcích zákazníka.

4) Kompetence auditorů první a druhou stranou

»     IATF 16949 přidává další požadavky na auditory první a druhou stranou:

»      Organizace musí mít dokumentovaný proces pro ověření kompetence interního auditora,

»      Organizace musí demonstrovat kompetenci auditora druhou stranou, a auditor druhé strany musí splňovat specifické požadavky zákazníka na kvalifikaci auditora.

5) Bezpečnost produktu

»     Bezpečnost produktu je úplně nová sekce v IATF a organizace, která přechází na tuto normu, musí mít dokumentovaný proces pro řízení bezpečnosti výrobků a výrobních procesů.

6) Proveditelnost výroby

»     Podle nového standardu je organizace povinna posoudit, zda je schopna dosáhnout výkonnostních cílů a časových cílů specifikovaných zákazníkem (jinak je tento postup známý jako proveditelnost výroby).

7) Management záruk

»     Z důvodu rostoucího významu řízení záruk, byl přidán do IATF 16949 tento nový požadavek. Pokud je na organizaci požadováno poskytnout záruku na její produkt(y), proces řízení záruk musí řešit a integrovat všechny specifické požadavky zákazníka.

8) Vývoj produktů se zabudovaným software

»     Požadavky IATF na výrobky se zabudovaným software reflektují další výzvy, v souvislosti s tím, jak se posunujeme směrem k počítačovému světu. Norma referuje o zabudovaném softwaru v požadavcích na validaci výrobku, garanci a problémových situacích na tomto poli.